- Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://devdroid.tech, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВДРОЇД» (код ЄДРПОУ 45354088, місцезнаходження: Ukraine, Kiev).

- Сайт – веб-сайт інтернет-магазину https://devdroid.tech, включно з усіма веб-сторінками; власником інтернет-магазину є ТОВ «ДЕВДРОЇД».

- Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачеві (в накладній, акті приймання-передавання або інших документах, які підтверджують факт передачі Товару Одержувачеві).

- Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

- Користувач (Споживач) – Споживач, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.

- Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

- інші терміни вживаються в значенні Угоди користувача.

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВДРОЇД» (код ЄДРПОУ 45354088, місцезнаходження: Ukraine, Kiev; надалі – «Товариство» та/або «Адміністрація») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів веб-сайту інтернет-магазину https://devdroid.tech (надалі – Сайт) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») через Сайт та/або пов'язані з ним послуги та інструменти.

1.2. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Сайті, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачем та Адміністрацією), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного профілю на Сайті, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), які надаються Адміністрацією.

1.3. Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Адміністрацією.
1.4. Розпорядником Даних є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОВ ДЕВДРОЇД» (код ЄДРПОУ 45354088, місцезнаходження: Ukraine, Kiev).

Адміністрація надає Користувачам змогу швидко та просто здійснювати оплату й водночас гарантує надійне збереження їхніх даних завдяки багаторівневому захисту та використання технології токенізації платіжних карток за допомогою системи шифрування даних, що дозволяє здійснювати платежі, не розголошуючи дані платіжної картки. Токени: захищають персональну інформацію та фінансові операції передаючи дані платіжної картки у зашифрованому вигляді; створюються через математичні формули або випадкові буквено-цифрові генератори і не можуть бути використані зловмисниками, так як не несуть в собі ніякої цінності. Користувач, реєструючи платіжну карту на сайті Товариства надсилає запит на присвоєння токена, який використовуватиметься замість реквізитів доданої платіжної картки. Банк-еквайр, що виконує переказ та банк-емітент платіжної картки використовують наявну інформацію про держателя платіжної картки та його дешифровану платіжну інформацію для здійснення переказу

1.5. Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «зареєструватися» та/або активував (натиснув) кнопку «оформити замовлення» через форму сайту (галочка) та/або самостійно вносить Дані, а саме: номер платіжної картки, дату закінчення терміну дії картки у форму сервісу Сайту, висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає Адміністрації, Продавцям, а також будь-яким третім особам, які надають послуги Адміністрації або Продавцям (зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, надаючи фінансові послуги, доставку), дозвіл на обробку власних персональних даних.

1.6. Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

1.7. Користувач не має право використовувати Сайт https://devdroid.tech, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

1.8. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Які Дані можуть збиратися

2.1. Товариство може збирати наступні Дані:

 • ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), номери платіжних карток, токени платіжних карт (USB-ключі, який призначені для інформаційної безпеки користувача);

 • інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адреса електронної пошти, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача до служби підтримки Сайту;

 • інформація, яку Користувач надає Товариству при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті;

 • інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачем і Адміністрацією та/або Продавцем в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувача та отримання зворотного зв'язку від Користувача при необхідності, інформація, розміщена Користувачем за результатами його обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення;

 • дані про пристрої, що використовуються Користувачем, ір-адреса, дата та час коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовує Користувач;

 • дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими Товариством особами різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;

 • інформація про дії Користувача на Сайті (споживча поведінка щодо придбаних товарів, робіт, послуг на Сайті) інформація щодо спілкування з іншими Користувачами, в тому числі інформація залишена Користувачами в формі відгуків, виставлення оцінок, коментарів чи будь-який інший зворотній зв'язок від Користувачів; інформація, яка містить користувацький досвід і яку Користувачі залишають на Сайті як результат взаємодії з Продавцями, що дозволяє Товариству вжити необхідних заходів з метою підтримки якісного обслуговування та уникнення шахрайських дій;

 • інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, які відбуваються на Сайті організатором яких є Адміністрація;

 • інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Адміністрації Сайту (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);

 • інформація отримана Товариством в законний спосіб від третіх осіб.

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

 • файли Cookies (Cookie - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

 • пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в «кошику» між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

 • здійснення покладених на Адміністрацію та Продавців функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

 • для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Сайту, а також інших сайтів, що знаходяться в розпорядженні та/або належать та/або підконтрольні Адміністрації та/або Продавцям, та/або для повідомлення Користувачів Сайту про фінансові послуги, що надаються третіми особами, з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди користувача, правил публікації відгуків, правил оформлення замовлень тощо;

 • з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сайту та/або інших сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або підконтрольні Адміністрації та/або Продавцям поштою, електронною поштою, месенджерами;

 • з метою забезпечення надання Адміністрацією інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією;

 • з метою відображення Даних, що вказані Користувачами в своїх особистих кабінетах на Сайті.

Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (особи, які діють зі спільним комерційним інтересом), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.

3.2 Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачем у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1. Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачем товарів на Сайті Продавцю товарів, послуг, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його замовлення. Крім того, розкриття Даних здійснюється при реєстрації/авторизації Користувача в кабінеті покупця на Сайті.

4.2. На Сайті містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

4.3. Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача всупереч цій Політиці конфіденційності, за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;

 • у випадку, якщо Товариство має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між Товариством та Користувачем, а також положень Угоди користувача.

4.4. Товариство залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Сайті; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Товариством неправомірних дій Користувача та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1. Користувач в будь-який момент може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних через свій особистий кабінет на Сайті або, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: [email protected] або поштову адресу: 01001, Kiev, ТОВ «ДЕВДРОЇД», Ukraine, Kiev.

5.2. Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.

5.3. Функціонування деяких можливостей Сайту, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних

6.1. Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2. Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1. Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://devdroid.tech/policy У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Сайтом.

7.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВДРОЇД» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3. У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4. Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не зазначено інше.